Gach bliain, d'fhéadfaí 1.5 milliún duine a shábháil
leis an diagnóis cheart.

Sracfhéachaint ar ghnéithe

Cuir isteach na siomptóim, bliain bhreithe agus inscne d'othair. Gheobhaidh tú liosta de chineálacha diagnóise difreálaí a bheidh ag teacht le chéile - agus beidh siad ualaithe de réir a ndochúlachta do d'othair de réir an bhunachair shonraí.

Bain úsáid as Symptoma® in áit ar bith ag am ar bith.


Thacaigh na heagraíochtaí seo a leanas le taighde agus forbairt Symptoma®:

EU Flag
Fuarthas maoiniú i leith an tionscadail seo ó chlár taighde agus nuálaíochta Fhís 2020 an Aontais Eorpaigh faoi chomhaontú deontais Uimh. 830017